Borsodi Vadász - Hogyanlehetvalakivadasz Info

 

Hogyan lehet valaki vadász

Magyarországon vadászni vadászjegy vagy vadászati engedély birtokában lehet. Magyar állampolgár – és bizonyos feltételek esetén külföldi állampolgár – vadászjegy birtokában, a külföldi bérvadászok általában vadászati engedéllyel hódolhatnak Magyarországon szenvedélyüknek.

Jelen tájékoztatónkban a magyar állampolgároknak szeretnénk segítséget nyújtani vadásszá válásukhoz.

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:
- vadászjeggyel,
- az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, illetve
- a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel,
- a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíj-tartási engedéllyel.

Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar állampolgár kaphat, aki

  1. eredményes vadászvizsgát tett
  2. nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá
  3. a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással rendelkezik.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni!

A vadászvizsga eredményes letételét követően lehet igényelni a vadászjegy kiadását, a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél. A vadászjegyváltáshoz igazolni kell, hogy az érintett valamelyik biztosító társaságnál megkötötte a vadász felelősség- és balesetbiztosítási szerződést. (A szerződés a vadászjegyváltással együttesen a kamaránál is megköthető.)

A vadászlőfegyver megszerzésére (megvásárlására) illetve tartására az engedélyt az illetékes rendőrhatóság adja meg.
Ilyen engedélyt az kaphat, aki

  • a rendőrség által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja
  • igazolja azt, hogy a lőfegyver tartására egészségileg, pszichológiailag alkalmas
  • igazolja, hogy a rendőrség által szervezett lőfegyver ismereti vizsgát letette
  • 18. életévét betöltötte
  • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
  • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem ítélték el, vagy ha igen, úgy már mentesült a büntettet előélethez fűződő hátrányok alól
  • akinél a lőfegyver, lőszer biztonságos tárolása biztosított.

  oldaltérkép